جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


فارغ التحصیلان


فارغ التحصيلان جلسات قرآن مكتب الصادق (عليه السلام) از سال 1363 تا کنون دورۀ نهم مربی :محمد ...مشاهده ی مطلب