جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


اساسنامه


بسمه تعالی اساسنامه جلسات آموزش قرآن و اصول عقاید مکتب الصادق (علیه السلام) فصل‌ اول‌ – تعریف‌ و اهداف‌ ...مشاهده ی مطلب