جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


تاریخچه


از دير بازتشكل هاي ديني مردمي بخش قابل توجهي از مسئوليت ترويج فرهنگي اعتقادي تشيع درجامعه اسلامي را بر دوش داشته اند .در همين راستا دلسوزان مدّبر و متفكّران آينده ...مشاهده ی مطلب