جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


دفتر امور جلسات


دفتر امور جلسات اهداف: تدوین سرفصل های آموزشی با هدف ایجاد جامعیت و یکپارچگی در عناوین و سرفصل های آموزشی ارتقای سطح علمی و آموزشی برای اعضای جلسات سنجش سطح ...مشاهده ی مطلب