جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


دفتر ورزش و سرگرمی


دفتر ورزش و سرگرمی اهداف: برگزاری تمرینات و مسابقات ورزشی جهت ایجاد رقابت سالم و تقویت روحیه نشاط و بالابردن قوای جسمانی   وظایف: 1- برگزاری انواع مسابقات ورزشی شامل ...مشاهده ی مطلب