جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


دفتر اردویی


دفتر اردویی اهداف برنامه ریزی و اجرای اردوهای مختلف با اهداف تعیین شده ذیل 1- ایجاد وفاق و همدلی و همبستگی در میان جلسات 2- معرفی اماکن مختلف فرهنگی و ...مشاهده ی مطلب