جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


دفتر نیروی انسانی


دفتر نیروی انسانی اهداف جمع آوری و حفظ و دسته بندی و تخلیص و ارائه اطلاعات مورد نیاز از پویندگان جلسات قرآن این اطلاعات شامل: - شخصی - شخصیتی - ...مشاهده ی مطلب