جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


نوجوانان

امام صادق (علیه السلام)

پایه نهم / ترم 5

آقای یوسف ترکاشوند

دبیـرستان علمی

1- محمد مهدی نعمتی

2-  امیر حسین کتابی

3- محمد حسین غیاثی

4- پارسا مرادی وحدت

5-  عرشیا قوامی

6-  سید بهنام ذوالحواریه

7- متین حمیدی

8- رهی معیری

9- محمحد حسین بخشی

10-محمد حسام خوشرو

11- محمد حسن سیاح زاده

12- همایون ظفری

13- حسام خوشرو

14- نعیم قمری سروی

15-  ایمان عظیمی شهلا

16- علی فتحی

17-  محمد صاحبدل

18- محمد یوسف استجلو

19-امیر مهدی بهاری

20- رنجبران

21- زابلی

22- نانکلی

23- شاه قدمی