جلسات تربیت محور قرآنی مکتب الصادق (علیه السلام)

پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی - کانون فرهنگی هنری شهیدان فتحی


اخبار

اردو جهادی ساخت واحد مسکونی
جلسات قرآن مکتب الصادق (ع) در راستای اجرای فرمان کمک های مومنانه مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری اردو جهادی ساخت واحد مسکونی در روستای ده بور اسدآباد نموده استدر ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری دورهمی دانشجویان
جلسات قرآن مکتب الصادق (ع) در راستای ارتباط مستمر با دانش آموختگان خود اقدام به برگزاری دورهمی دانشجویان عضو حلقه تربیت محور محمد رسول ا...(ص) در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری اردوی تربیتی - تفریحی برای حلقه تربیت محور امام هادی (ع)
جلسات قرآن مکتب الصادق (ع) در راستای غنی سازی اوقات فراغت اعضای خود اقدام به برگزاری برگزاری اردوی تربیتی - تفریحی برای حلقه تربیت محور امام هادی (ع) در شهریور ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری مسابقات دوچرخه سواری
جلسات قرآن مکتب الصادق (ع) در راستای غنی سازی اوقات فراغت اعضای خود اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه دوچرخه سواری در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نموه استدر این مسابقه ...مشاهده ی مطلب